İPEK YOLU’ A’LE CARTE RESTAURANT

Grand Üçel Otel & Aqua park "İpek yolu" ,(Silk Road) A la Carte Restaurantı 2013 Yaz sezonunda hizmete açtı. Türk ve İngiliz mutfağı ağırlıklı hizmet verecek olan İpek Yolu restaurant Ovacık-Fethiye'de seçkin mekanlar arasında olmayı hedefliyor.

İpek Yolu, Çin'den başlayarak Anadolu ve Akdeniz aracılığıyla Avrupa'ya kadar uzanan dünyaca ünlü ticaret yoludur. Doğudan batıya doğru gelişen bu ticari harekette daha önceki çağlardan beri kullanılmakta olan bir yol şebekesinden yararlanılmıştır.

Yoğun bir şekilde ipek, porselen, kâğıt, baharat ve değerli taşların taşınmasının yanında kıtalar arasındaki kültür alışverişine de imkân sağlayan bu binlerce kilometer uzunluğundaki kervan yolları zaman içinde İpek Yolu olarak adlandırılmıştır. İpekYolu Asya'yı Avrupa'ya bağlayan bir ticaret yolu olmasının ötesinde, 2000 yıldan beri bölgede yaşayan kültürlerin, dinlerin, ırkların da izlerini taşımakta ve olağanüstü bir tarihsel ve kültürel zenginlik sunmaktadır.

Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını kazanmalarından sonra, İpekYolu'nun hem bir ticaret yolu, hem de tarihsel ve kültürel değer olarak yeniden canlandırılması gündeme gelmiş, bu yol boyunca inşaaedilmiş ve artık kullanılmayan yapıların, yeni işlevler kazandırılarak korunmaları ve yaşatılmaları için çalışmalar başlamıştır.
İpek Yolu çeşitliTürk uygarlıklarının ekonomik kaynağı olmuştur.

Ülkemizde de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Anadolu güzergâhı üzerinde bulunan 11 kervansaray restore edilmiş, turizm amaçlı hizmetler sunabilecek hale getirilmiştir. Bu hanlar;

Sultan Hanı (Aksaray) Çin
Sarı Han (Nevşehir) Hindistan
Şarapsa Han (Antalya) Avrupa
Ak Han (Denizli) Persia
Ağzıkara Han (Aksaray) Persian Gulf
Alara Han (Antalya) Kızıldeniz
Silahtar Mustafa PaşaKervansarayı (Malatya) İran
Çardak Han (Denizli) Suriye
Susuz Han (Burdur) Türkiye
İncir Han (Burdur) Avrupa
Alay Han (Aksaray)  

 

 
 
Fotoğraf Galeris